ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จำนงค์ อมตาริยกุล และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จำนงค์ อมตาริยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และคณะ เนื่องในโอกาสที่ ผลงานทางวิจัย ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง แผ่นเกราะกันกระสุน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

Bookmark the permalink.

Comments are closed.