โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านระบบขนส่งทางราง ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และวิทยาลัยเทคนิค ลาว-เยอรมัน

พิธีมอบโล่รางวัลการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 และพิธีมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

4 ส.ค.65 พิธีปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น ครั้งที่ 4