คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา รอบรับตรงครั้งที่ 4

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (รอบรับตรงครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565 📌 11 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://rmuti.me/w7HLHLroe และสมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 📌 7 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 📌 10 มิถุนายน 2565 สอบคัดเลือก 📌 14 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 📌 15 – 16 มิถุนายน 2565 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน 📌 20 มิถุนายน 2565 รับรหัสนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน และส่งเอกสารรายงานตัวประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565👉อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิศวกรรมศาสตร์และวิจัยเชิงนวัตกรรม Journal of Engineering and Innovative Research

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิศวกรรมศาสตร์และวิจัยเชิงนวัตกรรม
Journal of Engineering and Innovative Research มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปี 2566(มกราคม – มิถุนายน 2566) ปีที่1 ฉบับปฐมฤกษ์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
043-283700 ต่อ 3120
jeir.eng.rmuti@gmail.com รายละเอียดเว็บไซด์ คลิก

รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565