สำนักงานสหกิจศึกษา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจสอบToeic

สำนักงานสหกิจศึกษา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจ สอบToeic โดยจะจัดสอบวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ณ อาคาร 18 ชั้น 9 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

โดยผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัครได้ที่ อาคาร 18 ชั้น 2 ห้อง วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานสหกิจศึกษา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบToeic

สำนักงานสหกิจศึกษา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบToeic และสถานที่สอบวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 18901 อาคาร 18 ชั้น 9 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น