พิธีมอบโล่รางวัลการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 และพิธีมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

4 ส.ค.65 พิธีปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น ครั้งที่ 4

พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีมาตรวิทยามิติชั้นสูง Advanced Dimensional Metrology Technology Center