ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เลื่อนการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 13The 13th national Rajamangala Engineering Academic Contest

📢📢ประกาศเลื่อนการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 13
The 13th national Rajamangala Engineering Academic Contest
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
จากเดิมระหว่าง วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2565
📍ขอเลื่อนการจัดโครงการไปเดือน กรกฎาคม 2565
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย
จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนการแข่งขันหุ่นยนต์ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ครั้งที่ 4Thai-German Khon Kaen Robot Contest 4th

📢📢ประกาศเลื่อนการแข่งขันหุ่นยนต์ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ครั้งที่ 4
Thai-German Khon Kaen Robot Contest 4th
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
จากเดิมระหว่าง วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565
📍ขอเลื่อนการจัดโครงการไปเดือน กรกฎาคม 2565
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย
จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้