ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จำนงค์ อมตาริยกุล และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จำนงค์ อมตาริยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และคณะ เนื่องในโอกาสที่ ผลงานทางวิจัย ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง แผ่นเกราะกันกระสุน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

การลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ แบบฟอร์ม(Work From Home) แบบฟอร์มรายงานตัวกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดCOVID-19 สําหรับบุคลากร และ แบบฟอร์มรายงานตัวกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด( COVID-19 สําหรับนักศึกษา

ให้การต้อนรับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ