การลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ แบบฟอร์ม(Work From Home) แบบฟอร์มรายงานตัวกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดCOVID-19 สําหรับบุคลากร และ แบบฟอร์มรายงานตัวกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด( COVID-19 สําหรับนักศึกษา

Bookmark the permalink.

Comments are closed.