Help!
16 ก.ย. 2014 18:23น.

หน้าหลัก
หลักสูตร/แผนการเรียน
คณะผู้บริหาร
บุคลากรสำนักงาน
วิสัยทัศน์
โทรศัพท์ภายใน
ระเบียบ ข้อบังคับ
ดาวน์โหลด ตรามหาลัย,ตราครุฑ
อัตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติ
ที่อยู่ติดต่อ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นโยบายกิจกรรม 5ส
กำหนดการตรวจ 5ส
ตัวอย่างการเขียนโครงการ
คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบจัดซื้อจ้าง
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการ
รายงานการประชุม
มคอ.3-7
แบบคำขอกู้เงินฉุกเฉิน

ผลงานวิจัยนานาชาติ
งานวิจัยเรื่อง Density functional...
DFT and TDDFT ..
Hydrogen Sepation..
งานประกันคุณภาพ
งานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ
สมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ
ข่าวประกาศสมาคมศิษย์เก่า
ลงทะเบียนสมาชิกศิษย์เก่า
ระบบบริการนักศึกษา
ระบบบริการการศึกษา (ESS)
ระบบกิจกรรมนักศึกษา
ระบบประเมินผู้สอนออนไลน์
ระบบ E-learning
ระบบ SMS Education Sim
ระบบ RMUTI Webmail
ลงทะเบียนบัญชีอินเทอร์เน็ต
ระบบหนังสือราชการ
งานสหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รวมภาพกิจกรรมนักศึกษาสหกิจ
ข้อมูลสถานประกอบการสหกิจ
หัวขอรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา
สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
สาขาวิชาวิศวกรรมจักรกลเกษตร  
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวฯ   
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  
สาขาวิชาเคมี  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
สาขาวิชาฟิสก์ประยุกต์    
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์    

หน่วยงานภายใน
สำนักงานวิทยาเขต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
งานบริหารงานบุคคล
งานส่งเสริมวิชาการ/ทะเบียน
กองวิทยบริการฯ
งานพัฒนานักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนา
งานบริหารแผนและคลัง
เครือข่าย มทร.อีสาน
ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาเขตสุรินทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาวิศวกร
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ข้อสอบภาคีวิศวกร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ระบบภาวะการมีงานทำฯ
เว็บไซต์สมัครงาน

เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กำหนดการส่ง มคอ.3-7
เขียนโดย technician   
27 ก.พ. 2012 00:00น.

รายการ ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2556 กำหนดส่ง
1/2556 2/2556 3/2556
มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา)
มคอ.4 (ประสบการณ์ภาคสนาม) 
7 พ.ค.56    1 ต.ค. 56    24 ก.พ. 57    ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละ
ภาคการศึกษา 30 วัน
มคอ.5
(รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา)
มคอ.6
(รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม)
7 พ.ย.56   10 เม.ย. 57    20 มิ.ย. 57     30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา
มคอ.7
(รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร)
19 กันยายน 2557 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา

รายการ ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2557 กำหนดส่ง
1/2557 2/2557 3/2557
มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา)
มคอ.4 (ประสบการณ์ภาคสนาม) 
28 มิ.ย. 57        ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละ
ภาคการศึกษา 30 วัน
มคอ.5 
(รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา)
มคอ.6 
(รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม)
5 ม.ค. 2558
 
      30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา
มคอ.7
(รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร)

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 08 ก.ย. 2014 10:48น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ค่ายเส้นทางสู่วิศวกรราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 1
เขียนโดย technician   
08 ก.ย. 2014 11:43น.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกรราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 1

รายละเอียดโครงาการ

ใบสมัคร

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 08 ก.ย. 2014 11:48น. )
อีกก้าวแห่งความภูมิใจ
เขียนโดย technician   
14 มิ.ย. 2014 07:12น.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ "ถึง ความคืบหน้าของการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) แถลงข่าว วันศุกร์ 13 มิ.ย.57 เวลา 21.10 น.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 14 มิ.ย. 2014 07:18น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 ต่อไป > สุดท้าย >>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายเส้นทางสู่วิศวกรราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 1
08/09/2014 | technician
article thumbnail
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูฯ
23/12/2013 | technician
article thumbnai
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พศ....
14/11/2013 | technician
article thumbnai
เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
แบบฟอร์ม มคอ.
12/05/2014 | technician
article thumbnai

มคอ. 3

มคอ. 5

มคอ. 7


ประกาศผลการสอบเทียบโอน รุ่นปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2)
07/01/2014 | technician
article thumbnai


ดาวน์โหลดเอกสารแนบ [[คลิก]]


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเทียบโอนและตารางสอบ
03/12/2013 | technician
article thumbnai

รายชื่อนักศึกษาและตารางทดสอบประเมินความรู้เพื่อเทียบโอนผลการเรียนส [ ... ]


เรื่องอื่น ๆ
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย
21/05/2013 | แผนกงานวิจัยและบริการวิชาการ
article thumbnai

1. Speed Control of Variable-voltage.... 2. สายอากาศร่องวงกลมป้อนสัญญาญระนาบร่วมแบบสองความถี่ 3. ก [ ... ]


รวมภาพกิจกรรมแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ
27/08/2010 | technician
article thumbnail

ดาวน์โหลดรวมภาพกิจกรรม  แผนงานวิจัยและบริการวิชาการ แต่ละโครงการต [ ... ]


ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ประกาศผลการประกวด Rising Star of Engineer 2014

article thumbnail


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึก [ ... ]


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดของเล่นภูมิปัญญาไทย แม่แด่ลูก

article thumbnail
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดดาวเดือน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม

article thumbnail


เรื่องอื่น ๆ
งานสหกิจศึกษา
รับสมัครบุคลากร นักศึกษา สมัครเข้าทดสอบ TOEIC
16/09/2014 | แผนกงานวิจัยและบริการวิชาการ
article thumbnail

รับสมัครบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ละนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค [ ... ]


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 2/2557
04/08/2014 | praweena chailert
article thumbnail

ประกาศรับนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่  2/2557  
นักศึกษาที่ต้อ [ ... ]


กำหนดการอบรมสหกิจศึกษา 1/2557
08/05/2014 | praweena chailert
article thumbnail

ประกาศ นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ต้องเข [ ... ]


เรื่องอื่น ๆ
สายตรงคณบดี

 

สายตรงรองคณบดีฝ่ายบริหาร

สายตรงรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

สายตรงรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

สายตรงรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

จดหมายข่าว
จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2556
จดหมายข่าวฉบับที่ 2/2556
จดหมายข่าวฉบับที่ 3/2556
จดหมายข่าวฉบับที่ 4/2556
จดหมายข่าวฉบับที่ 5/2556
New & Update
แบบสอบถาม (Poll)
ท่านใช้อินเตอร์เน็ตนอกมหาวิทยาลัยฯ เข้าเว็บไซต์ คณะฯ ได้ทุกครั้งหรือไม่
  
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไปออนไลน์
เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557
จำนวนสมาชิก: 361
ข่าว: 417
เว็บลิงก์: 11

Top!