สำนักงานสหกิจศึกษา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบToeic

สำนักงานสหกิจศึกษา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบToeic และสถานที่สอบวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 18901 อาคาร 18 ชั้น 9 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

Bookmark the permalink.

Comments are closed.