สำนักงานสหกิจศึกษา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบToeic

สำนักงานสหกิจศึกษา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบToeic และสถานที่สอบวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 18901 อาคาร 18 ชั้น 9 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เปิดสอบ Toeic เพื่อบุคลลที่สนใจ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานสหกิจศึกษา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดสอบ Toeic เพื่อบุคลลที่สนใจ โดยจะทำการสอบวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง – 8 พฤศจิกายน ด่วน รับจำนวนจำกัด

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “รถไฟฟ้า LRT กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “รถไฟฟ้า LRT กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น” ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย- เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ การสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ“LRT ขอนแก่น” โดย คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี จากัด (มหาชน) และ บริษัท พัฒนาเมืองขอนแก่น จากัด หรือ KKTT เรื่อง “ความคืบหน้าโครงการพัฒนาห้องทดลองระบบรางและต้นแบบ รถแทรมขนาดเท่าของจริง : ระยะที่ 1” โดย ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ อาจารย์ประจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และเรื่อง “LRT กับการพัฒนาเมือง” โดย Prof.Dr.Akimasa Fujiwara มหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า จากประเทศญี่ปุ่น โดยคณาจารย์ สื่อมวลชน และนักศึกษาจากมทร.อีสาน วข.ขอนแก่น และนักศึกษา คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังคำบรรยายในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง