แจ้งขั้นตอนการเข้ารับบริการ แผนกวิชาการและวิจัย สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น

แจ้งขั้นตอนการเข้ารับบริการ แผนกวิชาการและวิจัย สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น
1.กดบัตรคิวที่เครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ
2.เลือกประเภทการบริการ
3.รอเรียกลำดับคิวเพื่อเข้ารับบริการ โดยผู้เข้ารับบริการสามารถตรวจสอบเลขลำดับคิวได้ที่จอมอนิเตอร์
4.เข้ารับบริการในช่องที่รับบัตรคิว
Bookmark the permalink.

Comments are closed.