โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รับฟังการบรรยาย โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 4-8 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ Toeic


สำนักงานสหกิจศึกษา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยเขตขอนแก่น เปิดสอบ Toeic เพื่อบุคลลที่สนใจ โดยจะทำการสอบวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง – 10 เมษายน ด่วน รับจำนวนจำกัด