สมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง

สมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา ลงพื้นที่วิทยาเขตขอนแก่นพร้อมสนับสนุนแทรมน้อย 7 เมษายน 2562 เวลา  09.00  น. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.อิสาน ให้การต้อนรับหลวงพ่อ T Suzuki  ประธานสมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ในโอกาสเยือนวิทยาเขตขอนแก่นเพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนการวางระบบรางและระบบไฟฟ้า สำหรับ รถแทรมเพื่อใช้ในการศึกษาระบบราง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  โดยคณะทำงานผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง วิทยาเขตขอนแก่น นักวิจัยได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการแทรมน้อย นำชมห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งทางราง ระบบอาณัติสัญญาณ สถานีซ่อมบำรุง การสั่นสะเทือนระบบล้อเลื่อนรถไฟฟ้าปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องจักกลไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งทางราง และนำเยี่ยมชมรถแทรม  รุ่น Hiroden -907 ที่ได้รับมอบจาก ฮิโรชิมา ตั้งแสดงอยู่ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น โอกาสนี้ อธิการบดีมทร.อีสานได้กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญ กับ มทร.อีสาน ในระบบรางด้านการเตรียมคนที่มีความรู้ ประกอบกับนโยบายการสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็นSmart  City และสภามหาวิทยาลัยฯก็ได้ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านระบบราง การจัดการศึกษาด้านระบบรางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0 ให้บังเกิดผล และประธานสมาคมิตรภาพได้กล่าวชื่นชมยินดีที่ได้มาเยือนวิทยาเขตขอนแก่นและพร้อมให้การสนับสนุนโครงการฯอย่างเต็มที่

ภาพ/ข่าว ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ STISWB 2019

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ STISWB XI 2019 (stiswb2019) ระหว่างวันที่วันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเชีย(UTM) เมืองโจโฮร์บะย์รู ประเทศมาเลเซีย
สามารถลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซค์ https://www.eng.rmuti.ac.th/stiswb2019/