เขียนโดย Super User

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศเชิญชวน น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาร่วมสมัครร่วมประกวดกิจกรรมโฟคซอง

ในงานเปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่11 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 18 คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ ลิงค์ด้านล่าง 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ แผนกงานพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 18