เขียนโดย Super User
Attachments:
Download this file (KM_Flipped_Classroom.pdf)การบูรณาการการสอนแบบ Flipped Classroom[การบูรณาการการสอนแบบ Flipped Classroom]280 kB
Download this file (KM_KKC_Room.pdf)การจัดระบบการใช้อาคารเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์[การจัดระบบการใช้อาคารเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์]230 kB
Download this file (KM_O_MOD.pdf)การขอตำแหน่งทางวิชาการ[การขอตำแหน่งทางวิชาการ]92 kB