ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Asian Near Infrared Conference

ประกาศจากสมาคม เนียร์อินฟราเรด แห่งเอเชีย สำหรับงานประชุม NIR Symposium

แห่งเอเชียครั้งที่ 7 (ANS 2020) จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

 

เรายินดีที่จะเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุม Asian NIR Symposium ครั้งที่ 7 (ANS2020) การประชุมจะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรม AVANI ขอนแก่น การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดย Asian NIR Consortium (ANC) และ เอเชีย เนียร์อินฟราเรดคณะกรรมการไทย โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในปี พ.ศ. 2563

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ Asian NIR Symposium  ถูกจัดตั้งขึ้นโดยการหมุนเวียนของประเทศกลุ่มสมาชิกเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการประชุมนานาชาติครั้งที่ 14 (2009) และการประชุม ANS ครั้งที่ 3 (2012) ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศไทย ในช่วงเวลานั้นการประชุมได้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในเอเชียและนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ในวงการเนียร์อินฟราเรด เพื่อเป็นการส่งเสริมวงการ NIR ของประเทศไทย เจ้าภาพเสนอสิทธิพิเศษในอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ สำหรับบุคคลที่สนใจ อาจารย์ และนักวิจัยไทย ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท และสำหรับนักศึกษาไทยที่ส่งบทความหรือโปสเตอร์เข้าร่วมประชุม ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท เท่านั้น

ในคราวนี้การประชุม ANS2020 จะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดใหญ่ที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดมีสนามบินที่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯหลายเที่ยวบิน และเที่ยวขินตรงเชื่อมโยงสนามบินจังหวัดสำคัญอาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ รวมถึงอู่ตะเภา เป็นทางเลือกสำคัญ นอกจากนี้ยังมีที่พักให้เลือกหลากหลายตามความต้องการและงบประมาณที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ขอนแก่นยังมีวัฒนธรรมพิเศษ คือ “ความเป็นศูนย์กลางอีสาน” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นชนิดหนึ่งในประเทศไทยที่สามารถเห็นได้จากการแสดงออกผ่านวัฒนธรรมการเต้นรำและอาหารอีสาน ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเหล่านี้ ขอนแก่นจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย นอกจากนี้ขอนแก่นยังมีชื่อเสียงของอุตสาหกรรมน้ำตาล ตั้งแต่ต้นน้ำคือการปลูก เก็บเกี่ยวว ยันปลายน้ำ คือ การแปรรูปน้ำตาล แอลกอฮอล์ พลังงาน ที่ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการศึกษาดูงานที่น่าสนใจได้ เรารอคอยที่จะต้อนรับคุณสู่การประชุมสัมมนาและเมืองที่น่าสนใจของเราที่ซึ่งทั้งประสบการณ์ด้านวิชาการและความทรงจำที่ยอดเยี่ยมกำลังรอคอย

นอกจากนี้ ปัจจุบัน ยังไม่มีความร่วมมือของนักวิชาการไทยด้านเนียร์อินฟราเรดในรูปแบบของสมาคมในระดับประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการกระจายข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยไทย ดังนั้นเจ้าภาพยินดีและมีความประสงค์จะผลักดันให้เกิดการหารือ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้งสมาคมดังกล่าว โดยวิธีการดำเนินงาน สมาชิก และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกหารือร่วมกัน โดยเบื้องต้นจัดเตรียมหารือวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00-17:30น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงแรมอวานี ขอนแก่น

 

ติดต่อประสานงาน / ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ดร.ภูชิสส์ ตันวาณิชกุล
(เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน) 0897778623
secretary.ans2020@gmail.com

 

สำหรับผู้ที่สนใจลงบทความในวารสาร (TCI)

สามารถลงบทความได้ตาม http://www.rmutijournals.rmuti.ac.th/ หรือ คลิก


 

หัวข้อการนำเสนอบทความและโปสเตอร์

 


 

กำหนดการ (บทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์)

30 มิถุนายน 2562

รับข้อเสนอบทคัดย่อ

Call for Abstract

31 สิงหาคม 2562

16 กันยายน 2562 (ขยายครั้งที่ 1)

30 กันยายน 2562 (ขยายครั้งที่ 2)

16 ตุลาคม 2562 (ขยายครั้งที่ 3)

วันสุดท้ายของการ รับข้อเสนอบทคัดย่อ

Deadline for Abstract submission

30 กันยายน 2562

30 ตุลาคม 2562 (ขยายครั้งที่ 2)

16 พฤศจิกายน 2562 (ขยายครั้งที่ 3)

แจ้งตอบรับ บทคัดย่อ/บทความ

Notification of Acceptant

30 ตุลาคม 2562

16 ธันวาคม 2562 (ขยายครั้งที่ 1)

วันสุดท้ายของการ รับบทความ

Deadline for full Article submission

30 พฤศจิกายน 2562

วันสุดท้ายของการลงชำระค่าทะเบียนล่วงหน้า

Deadline for Early Registration

30 พฤศจิกายน 2562

30 ธันวาคม 2562 (ขยายครั้งที่ 1)

วันสุดท้าย ของการแจ้งการตอบรับบทความ

Final Notification of Full Article Acceptance