เขียนโดย Super User

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 50ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นประธานการประชุมติดตาม ความก้าวหน้าโครงการวิจัย(Flagship Project)  “โครงการวิจัยจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตก่อตัวเร็วผสมน้ำยางพาราสำหรับผิวทางคอนกรีต”ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  รายงานความก้าวหน้าโครงการโดย ผศ.ดร.เจริญชัย  ฤทธิรุทธ  หัวหน้าทีมวิจัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมและส่งมอบต้นแบบถนนคอนกรีตใช้งานเร็วผสมน้ำยางพาราไร้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระลับ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพระลับ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เขียนโดย Super User

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการตวรจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งทางราง ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเรียน 404 อาคาร 18 โดยเชิญ นายสงบ เชื้อสินฟ้า หัวหน้าสถานีรถฟ้าแรงสูง นครราชสีมา, นายพิพัฒน์ เสาศิริ  พนักงานทอดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , นายสมบูรณ์ ชำนาญ หัวหน้ากรุ๊ปบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าแรงสูง โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สนใจร่วมโครงการกว่า 32 คน

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เขียนโดย Super User

     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอขยายระยะเวลารับสมัครทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

 

เขียนโดย Super User

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดย อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม โครงการห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง Smart Education KhonKaen ร่วมกับ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ตัวแทนบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด และ MR.Tomoaki Goto ประธานบริหาร บริษัท Exedy Friction Material.Co.,Ltd ร่วมประชุมหารือการพัฒนาการสร้างห้อง Lab ของระบบรางขนาดเท่าของจริง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระบบรางให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณาจารย์ภายในและตัวแทนจากภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า 30 คน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เขียนโดย Super User

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ผู้เข้าเยี่ยมชม

Today12
Yesterday362
This week2092
This month9526
Total369170

Who Is Online

4
Online

วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2562 01:05
Powered by CoalaWeb