เขียนโดย Super User

     ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ได้แสดงความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง และได้มอบของที่ระลึกแก่ นายกฤษดา วิเชียร และนายจักรกฤษ จันปุย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือหญิงชราที่กำลังเดินข้ามทางม้าลาย ขณะที่มีไฟสัญาณจราจรขึ้นไฟเขียว ณ บริเวณสี่แยกไฟแดงศูนย์อนามัยแม่และเด็กขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 15.15 น. ซึ่งเป็นการกระทำของพลเมืองดี ที่มีความกล้าหาญ และมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักศึกษาทุกคนได้พึ่งปฏิบัติต่อไป

Attachments:
Download this file (DSC_0073.jpg)DSC_0073.jpg[ ]10424 kB
เขียนโดย Super User

สำเนาประกาศ และสำเนาคำสั่งอนุมัติให้ดำเนินการกิจกรรมประชุมเชียร์ และกิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2561 ติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกพัฒนานักศึกษาและเคลือข่ายสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

Attachments:
Download this file (Untitled 2.pdf)สำเนาประกาศ สำเนาคำสั่งอนุมัติให้ดำเนินการกิจกรรมประชุมเชียร์ [สำเนาประกาศ และสำเนาคำสั่งอนุมัติให้ดำเนินการกิจกรรมประชุมเชียร์ และกิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2561]876 kB
เขียนโดย Super User

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. สำนักงานสหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ก่อนจะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเตรียมนำเสนอประกวดผลงานสหกิจศึกษา และมีิกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลายด้าน เช่น การปรับใช้ฝีมือ ระเบียบวินัย น้ำใจ โดย อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ การพัฒนาความคิดเชิงบวกและตั้งคำถามเชิงบวกในสถานประกอบการ โดยคุณปณัฐ เนรมิตตกพงศ์ การเตรียมตัวสัมภาษณ์และพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อ.ดร.สุทิน ชนะบุญ บุคลากรที่พึงประสงค์ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรม โดยคุณยงยุทธ บุญทอง การปรับตัวเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม คุณวิฑูรณ์ กมลนฤเมธ เทคนิคการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา อ.ดร.อชิตพล พลเขต งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561  ในงานเดียวกันนี้ได้มีการมอบรางวัลผลการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลดีเลิศ นายภีม พระนคร สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เจ้าของผลงาน เครื่องตรวจสอบรีเลย์กึ่งอัตโนมัติ

รางวัลดีเยี่ยม นางสาวสินีนาฏ ภูธร วิศวกรรมอุตสาหการ เจ้าของผลงาน การลดเวลาสูญเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเทอร์โบโมเดล AJ200

รางวัลชมเชย นางสาวปรารถนา รัตนภุชงค์ วิศวกรรมอุตสาหการ เจ้าของผลงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เขียนโดย Super User

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (ESTACon 2018) Update

รายละเอียดงานและกำหนดการ สนใจติดตามได้ที่ 

http://apps.eng.rmuti.ac.th/estacon2018/

เขียนโดย Super User

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 2 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน นายปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม โดยทั้ง 4ฝ่ายประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด และ บริษัท ที.เอ็น.เมตัลเวิร์ค จำกัด ได้ตกลงทำความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรภาคเอกชนและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัย และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันการศึกษา

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เข้าเยี่ยมชม

Today17
Yesterday362
This week2097
This month9531
Total369175

Who Is Online

2
Online

วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2562 01:26
Powered by CoalaWeb