เขียนโดย Super User

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สายันต์ โพธิ์เกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" และ ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

 

 

 

เขียนโดย Super User

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมสู่ภูมิภาคอาเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ลานเฟือง อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ติดต่อสอบถาม คุณยุพาภรณ์ น้อยหนองสวง มือถือ 082-304-3451 หรือ 043-338869-70 

เขียนโดย Super User

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานการประกวดภาพถ่าย ภายใต้เเนวคิด "แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสูมิภาคอาเซียน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ - 10 กันยายน 2561 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณยุพาภรณ์  น้อยหนองสวง มือถือ 082-304-3451 หรือ 043-338869-70

รายละเอียดการส่งภาพเข้าประกวด [Download]

เขียนโดย Super User

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมสู่ภูมิภาคอาเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ลานเฟือง อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการแข่งขัน คุณยุพาภรณ์ น้อยหนองสวง 082-304-3451 และคุณศุภรัตน์ พลไชยสงค์ 083-661-3645 

ดาวน์โหลดรายละเอียด กติกาประกวดดนตรีโฟคซอง และใบสมัคร 2561 [Download]

เขียนโดย Super User

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร ราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 5 รับจำนวน 120 คน เท่านั้น

 

*คุณสมบัติ

-กำลังศึกษาอยู่ในระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

-เกรดเฉลี่ยรวม 2.50 ขึ้นไป (เกรดรวม 4 เทอม)

 

**กำหนดการรับสมัคร

-รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -15 สิงหาคม 2561

-ระยะเวลาในการเข้าค่ายวิศวกร ภายในเดือน ตุลาคม 2561 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

-ค่าสมัครคนละ 3,500 บาท (จะแจ้งวันชำระค่าสมัครในภายหลัง)

 

***หลักฐานในการสมัคร

-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 แผ่น

-สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ

-เอกสารรับรองผลการศึกษา (ใบปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ (เกรดรวม 4 เทอม)

พร้อมลงชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ

 

****วิธีการส่งใบสมัคร

-ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

-ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

(ระบุหน้าซองจดหมายว่าโครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร ราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 5)

 

 

 

Attachments:
Download this file (Application1.jpg)Application1.jpg[ ]201 kB
Download this file (Application2.jpg)Application2.jpg[ ]255 kB

ผู้เข้าเยี่ยมชม

Today16
Yesterday362
This week2096
This month9530
Total369174

Who Is Online

2
Online

วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2562 01:22
Powered by CoalaWeb