เขียนโดย Super User

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประสานความร่วมมือกับโรงงานนำตาลมิตรผล ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระบบทวิภาคี การทดสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (แบบเยอรมัน)ของนักศึกษาในระบบทวิภาคี กลุ่มมิตรผลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพืชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ณ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ผู้เข้าเยี่ยมชม

Today235
Yesterday445
This week2426
This month7674
Total321247

Who Is Online

5
Online

วันเสาร์, 19 มกราคม 2562 16:31
Powered by CoalaWeb